Książki articles

Nieśmiałość. Co to jest?

Nieśmiałość. Co to jest?

Czym jest nieśmiałość? Czy jest to coś, na co nie możemy mieć wpływu, czy przeciwnie, możemy jakoś unikać tego i możemy nauczyć się śmiałości. Philip G. Zimbardo, który wiele pisze na temat problemów związanych z nieśmiałością, w swoim podręczniku do psychologii pt.: „Psychologia i życie” podaje definicję nieśmiałości: „świadomość własnej niezdolności do podjęcia działań o charakterze społecznym (które pragnie się podjąć i których sposób wykonania jest nam znany); subiektywny stan zależny od tego, w jaki sposób dana osoba określa występujący u siebie zbiór reakcji”.…
Top