Ucieczka w samotność articles

Czym jest nieśmiałość

Czym jest nieśmiałość

Czym jest nieśmiałość? Czy jest to cecha pożądana czy nie? Czy nieśmiałość jest chorobą, którą trzeba leczyć? Nieśmiałość to nie jeden objaw, ale ich zespół. Jest związana za zmianami w w sferze emocjonalnej (lęk), motywacyjnej i behawioralnej. Nieśmiałość może być określona jako świadomość własnej niezdolności do podjęcia działania, które chce się podjąć i co do którego wie się jak to zrobić.…
Top