Książki articles

Nieśmiałość. Co to jest?

Nieśmiałość. Co to jest?

Czym jest nieśmiałość? Czy jest to coś, na co nie możemy mieć wpływu, czy przeciwnie, możemy jakoś unikać tego i możemy nauczyć się śmiałości. Philip G. Zimbardo, który wiele pisze na temat problemów związanych z nieśmiałością, w swoim podręczniku do psychologii pt.:…
Top