Czy człowiek sam, bez innych, jest nikim?

Prawdziwej wartości człowiek nabiera w życiu społecznym. Dopiero tam może się wykazać, okazać innym miłość. To prawda. Jednak powiedzieć, że każdy z osobna jest (na swój sposób) nikim – to jest dość ryzykowne. Można tak powiedzieć, ale trzeba poczynić pewne zastrzeżenia.

Tak było w komunizmie, gdzie jednostka się nie liczyła, liczyła się przede wszystkim społeczność.

130252a.jpg

Dlatego m.in., aby niejako ratować człowieka, jednostkę, personalizm chrześcijański podkreśla tak mocno podmiotowość każdego człowieka, który nie jest tylko trybikiem w wielkiej machinie społecznej, ale ma godność ze względu na to, że jest samoistnym podmiotem, ma prawo sam o sobie decydować, jako osoba niezależna. Społeczność jest więc wtórna wobec jednostki.

Co oczywiście nie znaczy, że jeden człowiek może robić co chce nie licząc się z całym społeczeństwem. To już inna sprawa..
Marta Akuszewska

Authors
Tags , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top