Wiadomości Branżowe

Ochrona pracownika w branży budowlanej

Praca na wysokościach, ostre wystające elementy, spadające przedmioty, śliskie oraz nierówne powierzchnie to czynniki, które zwiększają ryzyko występowania wypadków na budowach. Coraz więcej firm działających w branży budowlanej zapewnia więc pracownikom ubezpieczenia, które w razie nieszczęśliwego wypadku gwarantują wsparcie finansowe. Jak wynika z raportu Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 roku na budowach zginęło 107 osób, a 174 zostały ciężko ranne. Co więcej, 54 ofiary śmiertelne wykonywały prace na wysokości, a 23 na rusztowaniach. Dane te potwierdzają, że ryzyko wystąpienia wypadku w branży budowlanej jest bardzo duże. Praca na wysokościach, bądź przy ciężkich maszynach często przynosi wiele obrażeń zarówno poważnych, jak i drobnych. Dlatego firmy budowlane coraz częściej zapewniają ochronę w postaci ubezpieczenia na życie z ochronnymi umowami dodatkowymi  np. na okoliczność nieszczęśliwego wypadku czy poważnego zachorowania. Niektóre z nich mają wpisane nawet w strategię zagwarantowanie pracownikom bezpiecznych warunków pracy oraz rozwiązań zapewniających wsparcie finansowe na okoliczność wystąpienia

Praca na wysokościach, ostre wystające elementy, spadające przedmioty, śliskie oraz nierówne powierzchnie to czynniki, które zwiększają ryzyko występowania wypadków na budowach. Coraz więcej firm działających w branży budowlanej zapewnia więc pracownikom ubezpieczenia, które w razie nieszczęśliwego wypadku gwarantują wsparcie finansowe.

Jak wynika z raportu Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 roku na budowach zginęło 107 osób, a 174 zostały ciężko ranne. Co więcej, 54 ofiary śmiertelne wykonywały prace na wysokości, a 23 na rusztowaniach. Dane te potwierdzają, że ryzyko wystąpienia wypadku w branży budowlanej jest bardzo duże. Praca na wysokościach, bądź przy ciężkich maszynach często przynosi wiele obrażeń zarówno poważnych, jak i drobnych. Dlatego firmy budowlane coraz częściej zapewniają ochronę w postaci ubezpieczenia na życie z ochronnymi umowami dodatkowymi  np. na okoliczność nieszczęśliwego wypadku czy poważnego zachorowania. Niektóre z nich mają wpisane nawet w strategię zagwarantowanie pracownikom bezpiecznych warunków pracy oraz rozwiązań zapewniających wsparcie finansowe na okoliczność wystąpienia wypadku.

„W budowlance ubezpieczenie jest kluczowe. Branża ma wysoki odsetek wypadków przy pracy i pracownicy mają tego świadomość. U podstaw działania naszej firmy leżą wartości, z których najważniejszą jest dbałość o zdrowie i życie człowieka” – mówi Katarzyna Skorupka – Podziewska, dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi w Skanska.„Dokładamy zatem wszelkich starań, usprawniając procesy oraz wyposażając nasze budowy
w ponadstandardowe zabezpieczenia, by pracownik wychodził z pracy zdrowy i cały”.

Mając na uwadze bezpieczeństwo zatrudnionych, Skanska przeprowadziła badanie, które wskazało jakie benefity są najbardziej preferowane przez zatrudnionych. Okazało się, że ubezpieczenie na życie odgrywa ogromną rolę. Pracownicy fizyczni mają świadomość, że wykonują pracę szczególnie narażoną na niebezpieczeństwa. Skanska zdecydowała się więc na ochronę ubezpieczeniową, jako element szerszych działań związanych z dbałością o zdrowie, bezpieczeństwo i życie pracowników, co jest ściśle związane z polityką prowadzoną przez firmę.

A to już wiesz?  Prospołecznie centra handlowe

Korzyści dla pracodawcy i dla pracownika

Ubezpieczenia grupowe zapewniają zatrudnionemu finansowe wsparcie na okoliczność wystąpienia niespodziewanych wypadków, ale również kiedy zdrowie pracownika zostało naruszone trwale i odzyskanie pełni sił nie jest możliwe. Co więcej, towarzystwa ubezpieczeniowe przedstawiają oferty, w ramach których istnieje możliwość finansowania zakupu leków oraz ogółu leczenia, w tym również specjalistycznego. Pieniądze z ubezpieczenia są więc bardzo istotne – mogą usprawnić proces leczenia, a tym samym skrócić okres absencji pracownika w pracy.

Ubezpieczenia grupowe niosą korzyści także firmom działającym w branży budowlanej. Przykładowo, w przypadku zgonu pracownika, pracodawca, który opłaca składkę za ubezpieczenie na życie może być zwolniony z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej. Jest to więc rozwiązanie, które coraz częściej stosują przedsiębiorstwa, gdzie zatrudnieni są szczególnie narażeni na ryzyko utraty życia lub zdrowia. Dodatkowo, istotną korzyścią dla pracodawcy jest możliwość rozliczenia wydatków poniesionych z tytułu ubezpieczenia pracowników jako kosztów uzyskania przychodu. Proces ten jest możliwy wyłącznie w odniesieniu do umów na życie, chorobowych i wypadkowych.

„Firma, która dba o bezpieczeństwo finansowe osób zatrudnionych, jest znacznie bardziej efektywna. Tworząc program ubezpieczeniowy pełni jednocześnie rolę swego rodzaju opiekuna, zapewniając ochronę nie tylko pracownikowi, ale także jego najbliższym” – mówi Agnieszka Chmurska, Kierownik ds. produktów w ING Życie. „Dodatkowo takie działania budują wizerunek firmy. Pracownicy zauważają, bowiem, że pracodawcy nie zależy jedynie na wynikach finansowych, ale także na bezpieczeństwie i zdrowiu swojej kadry”.

Ubezpieczenia grupowe są korzystne dla obu stron – pracownika oraz pracodawcy. Dlatego coraz więcej firm z branży budowlanej stosuje to rozwiązanie jako podstawowy element polityki bezpieczeństwa.

 

 

Źródło ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy