Szczerość Wiadomości Branżowe

Polacy nie chcą Stanów Zjednoczonych Europy

Polacy zdecydowanie bardziej niż inne narody Europy są przywiązani do nazwy „Unia Europejska” i nie chcieliby zaakceptować hipotetycznej zmiany nazwy organizacji na „Stany Zjednoczone Europy”. Taką postawę wykazali

Polacy zdecydowanie bardziej niż inne narody Europy są przywiązani do nazwy „Unia Europejska” i nie chcieliby zaakceptować hipotetycznej zmiany nazwy organizacji na „Stany Zjednoczone Europy”. Taką postawę wykazali respondenci 12. edycji badania European Trusted Brands, które przeprowadziło Reader’s Digest.

Niemal 80 proc. ankietowanych Polaków nie chciałoby, aby Unia Europejska zmieniła nazwę na „Stany Zjednoczone Europy”. Tylko niecałe 10 proc. naszego społeczeństwa jest w stanie zaakceptować taką nazwę. Blisko 20 proc. polskich respondentów nie ma zdania na ten temat.

Przywiązanie do nazwy „Unia Europejska” idzie w parze z postawą wobec UE. Polacy są euroentuzjastami, nic dziwnego zatem, że masowo sprzeciwiają się zmianie nazwy wspólnoty. Być może sprzeciw byłby mniejszy, gdyby zaproponować inną alternatywną nazwę. „Stany Zjednoczone Europy” budzą z pewnością silne skojarzenie z USA, a Europejczycy – także Polacy – tracą od pewnego czasu sympatię do Wielkiego Brata zza oceanu i w większości nie chcieliby, aby reguły życia na ich kontynencie przypominały te amerykańskie. Pax Americana nie jest najlepszą marką dla Europejczyków – komentuje wyniki badania Profesor Janusz Czapiński, psycholog społeczny.

W odniesieniu do innych krajów europejskich, to właśnie Polacy są narodem szczególnie przywiązanym do obecnej nazwy UE. Niechęć do hipotetycznej zmiany nazewnictwa instytucji wyrazili również obywatele Rosji – ponad 70 proc. ankietowanych.

Blisko 60 proc. Europejczyków z 15 krajów uczestniczących w sondażu nie jest przekonana do zmiany nazwy „Unia Europejska” na nazwę „Stany Zjednoczone Europy”. Jedynie 15 proc. z nich uważa, że nazwa „Stany Zjednoczone Europy” byłaby bardziej odpowiednia dla tej organizacji. Takie stanowisko szczególnie często wyrażali Portugalczycy – 36 proc. Prawie 30 proc. ankietowanych Europejczyków nie miało na ten temat zdania.

***

European Trusted Brands to jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich, przeprowadzane w Europie przez Reader’s Digest. Oprócz tematyki marketingowej coroczne badanie European Trusted Brands porusza również tematy społeczne. Pozwala na poznanie dominujących nastrojów mieszkańców Europy, postaw i wartości, które kształtują nasze opinie i decyzje, a także zaufanie do wielu innych aspektów życia.

A to już wiesz?  Szerokopasmowy wyścig – każdy Polak z dostępem do Internetu

Badanie European Trusted Brands po raz pierwszy przeprowadzono w 2001 roku. Co roku kontynuowane jest ono w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna – dwunasta już edycja badania – została przeprowadzona w 15 krajach europejskich. Kraje, które zostały objęte tegorocznym badaniem to: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowenia, Szwecja oraz Szwajcaria. Wzięło w niej udział 27 467 respondentów.

Badanie realizowano metodą kwestionariusza on-line lub wywiadów pocztowych. Respondenci zostali wybrani spośród wielomilionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader’s Digest. Jak co roku próba została dobrana tak, aby odzwierciedlała szeroki profil badanej populacji.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy