Wiadomości Branżowe

Wartości? Tak, poproszę

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, to doskonały moment, by zastanowić się, co jesteśmy w stanie zrobić dla innych. Czy potrafimy podzielić się z kimś swoim czasem, tym co mamy? Często z bardzo różnych źródeł, można usłyszeć opinię, że nie jest z tym najlepiej. Media grzmią, że oto jako społeczeństwo mamy do czynienia z „kryzysem wartości”.  Zwłaszcza młode pokolenie jest w tym kontekście przedstawiane jako egocentryczne, bierne, szukające dróg na skróty. Pracując w Fundacji Rozwoju Wolontariatu, w której zaangażowanych jest 8 500 studentów – wolontariuszy, obserwuję jednak zupełnie inny trend. Stereotyp milenialsa, którego obszar zainteresowań ogranicza się do śledzenia zmian statusów znajomych na facebooku i informacji o terminie premiery nowego smartfona, zupełnie nie znajduje potwierdzenia. Nasi wolontariusze są zaangażowani i bezinteresownie dzielą się swoją wiedzą i pasją z innymi przez okrągły rok, a nie tylko „od święta”.W FRW jesteśmy świadkami prawdziwego renesansu wartości wśród młodych ludzi. Bardzo wielu z nich szuka form aktywnego działania, chce

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, to doskonały moment, by zastanowić się, co jesteśmy w stanie zrobić dla innych. Czy potrafimy podzielić się z kimś swoim czasem, tym co mamy? Często z bardzo różnych źródeł, można usłyszeć opinię, że nie jest z tym najlepiej. Media grzmią, że oto jako społeczeństwo mamy do czynienia z „kryzysem wartości”.  Zwłaszcza młode pokolenie jest w tym kontekście przedstawiane jako egocentryczne, bierne, szukające dróg na skróty. Pracując w Fundacji Rozwoju Wolontariatu, w której zaangażowanych jest 8 500 studentów – wolontariuszy, obserwuję jednak zupełnie inny trend. Stereotyp milenialsa, którego obszar zainteresowań ogranicza się do śledzenia zmian statusów znajomych na facebooku i informacji o terminie premiery nowego smartfona, zupełnie nie znajduje potwierdzenia. Nasi wolontariusze są zaangażowani i bezinteresownie dzielą się swoją wiedzą i pasją z innymi przez okrągły rok, a nie tylko „od święta”.

W FRW jesteśmy świadkami prawdziwego renesansu wartości wśród młodych ludzi. Bardzo wielu z nich szuka form aktywnego działania, chce się angażować. Bardzo istotne jest dla nich też, by to co robią, było użyteczne dla innych ale także, pozwalało im rozwijać się, zdobywać nowe kompetencje. Wolontariusze PROJEKTORA dają wszystkim malkontentom, narzekającym na bierność i egoizm pokolenia Y, 8 500 dowodów na to, że młodzi ludzie chcą być aktywni, chcą dzielić się z innymi i potrafią dawać z siebie bardzo wiele, trzeba im to po prostu umożliwić.

Liczne badania specjalistów z zakresu psychologii i edukacji potwierdzają, że jednym z czynników, które w sposób najbardziej skuteczny motywują i skłaniają ludzi do zaangażowania i do aktywności, jest właśnie system wartości, z którym będą mogli się utożsamić. Działania Fundacji Rozwoju Wolontariatu – przede wszystkim fakt, że przyciągamy tylu młodych ludzi, z których wielu aktywnie działa w ramach PROJEKTORA przez wiele lat – są tego najlepszym potwierdzeniem. Program PROJEKTOR – wolontariat studencki, odnosi się w swoich założeniach przede wszystkim do wartości takich jak: wiedza, dzielenie się doświadczeniem, współpraca oraz innowacyjność. Jakościowa analiza prowadzonych od dwóch lat badań uczestników i absolwentów programu, pokazała, że te wartości są rozpoznawane przez wolontariuszy.

A to już wiesz?  Godzina dla Ziemi = godzina bez światła w Kredyt Banku

Co więcej badanie wskazało także, że ich zaangażowanie jest uzależnione od tego, na ile program spełnia ich potrzeby oraz odpowiada na istotne, wyznawane przez nich wartości. Z badań wynika, że ważne dla młodych ludzi, wolontariuszy, są wartości takie jak: aktywność – ponad 80% odpowiedzi w badaniu znajomości marki PROJEKTOR, zaufanie –w tym samym badaniu zostało określone jako ważne dla ponad 70% osób, współpraca, również została oceniona bardzo wysoko, bo  na ponad 80%. Te wyniki jasno pokazują, że określanie pokolenia obecnych 20-latków, jako biernych egoistów, to generalizacja, które jest dla młodych ludzi krzywdząca. FRW umożliwia swoim wolontariuszom działanie w oparciu o te wartości, które są dla nich najbardziej cenne. Projekty edukacyjne, które realizują studenci w oczywisty sposób wymagają postawy proaktywnej oraz zaangażowania. Współpraca, wartość bardzo ceniona przez wolontariuszy łączy się w naturalny sposób z zaufaniem. Obie te wartości są niezbędne by działać w ramach PRJEKTORA. Sukces realizowanego projektu jest uzależniony od wspólnej pracy wielu zaangażowanych osób, od ich dobrej komunikacji oraz od zaufania jakie mają do siebie. 

Fundacja Rozwoju Wolontariatu działa w oparciu o wolontariat wiedzy i kompetencji. Jest to pojęcie szerzej w Polsce nieznane. Wciąż na myśl „wolontariusz” większość osób ma  przed oczami człowieka zaangażowanego w  różne akcje pomocowe, takie jak zbieranie funduszy czy też przedmiotów dla potrzebujących lub też wykonywanie wolontaryjnie różnego rodzaju prac. Wolontariusz w powszechnej opinii to osoba zbierająca datki na jakiś szczytny cel lub też ktoś, kto w czynie społecznym pomalował ogrodzenia lub zaniósł staruszce ciężkie zakupy na ostatnie piętro. Wolontariat oparty na wiedzy i kompetencjach jest znacznie bardziej skomplikowany i wymagający. Dlatego daje osobom zaangażowanym możliwość rozwoju, realizacji własnych ambicji, poszerzenia swojej wiedzy i zdobywania bardzo konkretnych, przydatnych kompetencji. Duże zainteresowanie młodych ludzi taką formą aktywności sprawia, że Fundacja może z sukcesem realizować swoje działania na bardzo dużą skalę.

A to już wiesz?  Nowoczesny wał przeciwpowodziowy – pracują nad nim uczeni z Politechniki Gdańskiej

Do tej pory studenci PROJEKTORA zrealizowali prawie 22 tysiące projektów edukacyjnych na terenie całego kraju. Współpracę z FRW podejmują zarówno instytucje państwowe, na przykład Kancelaria Prezydenta PR przy projekcie „Nowoczesny Patriotyzm”, jak i przedsiębiorstwa. Wspólnie z PGNiG realizujemy już po raz czwarty program „Młody Nobel” – promujący nauki ścisłe wśród uczniów na wszystkich szczeblach edukacji. Narodowy Bank Polski jest z kolei partnerem propagującego wiedzę ekonomiczną przedsięwzięcia „W Banku w sejfie czy w skarpecie? Jak bezpiecznie zarządzać finansami”.

W tym roku Fundacja opracowała obszerny raport, podsumowujący badanie Alumnów – byłych wolontariuszy programu PROJEKTOR. Celem było przede wszystkim poznanie ich opinii na temat samego programu oraz tego, jak zaangażowanie w program wpłynęło na ich obecną sytuację życiową i zawodową, jakie korzyści odnieśli oraz jak oceniają społeczną przydatność swoich działań. Na pytanie o to w jakim stopniu udział w programie PROJEKTOR pomógł w osiągnięciu obecnej pozycji zawodowej, tylko 16.9% pytanych wskazało, że nie miał na to żadnego wpływu. Co dziesiąty pytany ocenił ten wpływ jako bardzo duży, a aż 27% jako duży.

Ciekawa jest też zależność między liczbą zrealizowanych projektów a poziomem zadowolenia z obecnej pracy i przekonaniem, że wybrana droga zawodowa, jest właściwa i prowadzi do sukcesu. Osoby, które zrealizowały 4-5 lub więcej projektów, są zdecydowanie pewniejsze tego, że właściwie wybrały zawód i pracę oraz, że osiągną sukces w przyszłości, niż osoby, które zrealizowały tylko jeden projekt – różnica jest na poziomie 10%. Z raportu wynika także, że działający w PROJEKTORZE studenci, są bardzo aktywni, partycypują w życiu publicznym i są nim zainteresowani, zrzeszają się, działają w organizacjach społecznych, piszą petycje etc.

Fundacja Rozwoju Wolontariatu opierając swoje działania o uniwersalne, istotne dla młodych ludzi wartości pozwala im budować umiejętność współpracy, wzmacniać zaufanie i poszerzać  kompetencje. Wolontariusze PROJEKTORA dzielą się swoją wiedzą z innym i jednocześnie sami odnoszą wymierne korzyści.

A to już wiesz?  Mirosławiec pokazał, że jest „Po stronie natury”

Autor: Zosia Wodnicka, Dyrektor ds. marketingu i PR, Fundacja Rozwoju Wolontariatu

Fundacja Rozwoju Wolontariatu

Fundacja Rozwoju Wolontariatu powstała w 2010 roku. Jej misją jest tworzenie warunków dla systematycznego, trwałego, opartego o wiedzę rozwoju wolontariatu w Polsce. Fundacja ma na celu także promowanie idei wolontariatu a przez to zaangażowanej, odpowiedzialnej i aktywnej postawy wśród Polaków. W rozumieniu Fundacji wolontariat jest skuteczną metodą budowania kapitału społecznego, dlatego szczególną wagę przywiązuje do zwiększania świadomości i edukacji nt. wolontariatu, w tym do zwrócenia uwagi różnych środowisk – studentów, uczniów, pracodawców, społeczności i władz lokalnych – na korzyści płynące z doświadczeń wolontariackich. Swoje cele Fundacja realizuje poprzez program „PROJEKTOR – wolontariat studencki”, którego autorem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Program Fundacji uzyskał także wsparcie Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, a honorowy patronat nad inicjatywą objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Informacje o programie „PROJEKTOR – wolontariat studencki”:

Celem programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z całej Polski poprzez programy edukacyjne realizowane przez studentów – wolontariuszy. Projekty realizowane przez Fundację koncentrują się na umiejętnościach i kompetencjach wolontariuszy. Zajęcia proponowane i realizowane przez studentów mają formę projektów edukacyjnych, dzięki czemu dzieci i młodzież uczą się przez doświadczenie. Projekty dotyczą konkretnej dziedziny nauki, przedmiotu lub wybranego obszaru aktywności. Studenci prowadzą zajęcia lingwistyczne, artystyczne, związane z ochroną środowiska, psychologiczno-pedagogiczne, informatyczne, humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, sportowe i inne.

Źródło Fundacja Rozwoju Wolontariatu. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy